C.I.F.P. Virgen de Gracia
Puertollano

Horarios Actualizados a 15/10/2021

Aulas
103 AYF2
105 GVEC1/TYL1
106 - RESERVAR-
107 Aula Althia - RESERVAR-
108 GAD1
109 GAD2
110 Aula Escaparatismo
112 GVEC2
113 ACO1/TYL2
114 -RESERVAR-
115 ACO2
116 EASD2/AFI2
117 EASD1/AFI1
118 Aula idiomas
119 Taller Desing Comercio
120 Taller Tienda Comercio
201 Taller informatica
202 SMR1
204 ASIR2/CIBER
205 Taller Redes y Ciberseguridad
206 DAW2
208 SMR2
209 DAM2
210 ASIR1
211 ASIR Elearning
212 DAW1
213 DAM1
214 Aula AutoCad
215 Aula Ateca
216 Aula FOL
217 Aula FOL (40 m2)
218 Aula Emprendimiento
220 FMEC/EEyEST1
221 -RESERVAR-
222 AYF1
302 -
304 IFC1/MITF1
305EEyEST2
306 Aula Taller IFC1
307-308 IFC2
309 -
310 Taller EEyEST
Aula E-ASIR 211
Aula E-Asir 2 211
Aula sold. -
B1 PPFM1
B2 Aula CNC/FMEC
B3 Taller Mecanizado
B4 -
B5 Aula Metrologia/FMEC
B7 -SALA REUNIONES-
B8 -SALA REUNIONES-
B16 -SALA REUNIONES-
B17 Biblioteca/Sala profesores
B18 Aula CAD/FMEC
E-learning EEyEST1 B21
E-learning EEyEST2 B21
Gimnasio -
Pabellón Pabellón RIVILLA-
Pabellón 1 Pabellón RIVILLA-
Piscina -1º AFI y 1º EASD
Piscina 1 -2º EASD
Sotano2 RESERVAR
Taller1sold. SYC1
Taller2sold. SYC2


/~\ Peñalara Software
www.penalara.com